Candidate registration
Employer registration
Forgot password
Sign in
Candidate registration
Create your free
account today
Subscribe for
jobs by email
Employers only
Login My Account

Web Interface Developer/Datblygydd Rhyngwynebau We in Aberystwyth

Vacancy has expired

Show me jobs like this one

Job Ref: AWJ
Industry: IT
Job Type: Full Time
County or City: Ceredigion
Location: Aberystwyth
Map:
Salary: £18,949 - £24,862

Web Interface Developer
Band 3: £18,949 - £24,862
Fixed term until 30 June 2013
37 hours per week


Closing date for receipt of applications: 13 June 2012
Date of interviews: 20 June 2012

Our employment package includes 27 days holidays, a final salary pension, family friendly policies, flexible working hours and reduced prices in the restaurant. The National Library of Wales is an equal opportunity employer.

Datblygydd Rhyngwynebau We
Band 3: £18,949 – £24,862
Swydd tymor penodol tan 30 Mehefin 2013
37 awr yr wythnos


Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 13 Mehefin 2012
Dyddiad cyfweliadau: 20 Mehefin 2012


Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 27 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau y’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Featured Employers

Popular Job Titles:

Popular Job Types:

Popular locations: Cardiff

Popular categories: Charity

©2012 All Wales Jobs. All rights reserved.
Powered by JobMount Job Board Software
Sign in
Candidate registration
Sign in
Employer registration