Candidate registration
Employer registration
Forgot password
Sign in
Candidate registration
Create your free
account today
Subscribe for
jobs by email
Employers only
Login My Account

Web Application Developer (External Projects) - Datblygwr Rhaglenni’r We (Prosiecau Allanol) in Aberystwyth

Vacancy has expired

Show me jobs like this one

Job Ref: AWJ
Industry: IT
Job Type: Temporary
County or City: Ceredigion
Location: Aberystwyth
Map:
Salary: £18,949 - £24,862

Web Application Developer (External Projects)
Band 3: £18,949 - £24,862


Fixed Term post until 31 March 2013
37 hours per week


Closing date for receipt of applications: 2 July 2012
Date of interviews: 11 July 2012

Our employment package includes 27 days holidays, a final salary pension, family friendly policies, flexible working hours and reduced prices in the restaurant. The National Library of Wales is an equal opportunity employer.

Datblygwr Rhaglenni’r We (Prosiecau Allanol)
Band 3: £18,949 - £24,862


Tymor Penodol tan 31 Mawrth 2013
37 awr yr wythnos


Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 2 Gorffennaf 2012
Dyddiad cyfweliadau: 11 Gorffennaf 2012

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 27 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Featured Employers

Popular Job Titles:

Popular Job Types:

Popular locations: Cardiff

Popular categories: Charity

©2012 All Wales Jobs. All rights reserved.
Powered by JobMount Job Board Software
Sign in
Candidate registration
Sign in
Employer registration