Candidate registration
Employer registration
Forgot password
Sign in
Candidate registration
Create your free
account today
Subscribe for
jobs by email
Employers only
Login My Account

ICT Projects Assistant (Student Placement Scheme) - Cynorthwy-ydd Prosiectau TGCh (Cynllun Lleoli Myfyrwyr) in Aberystwyth

Vacancy has expired

Show me jobs like this one

Job Ref: AWJ
Industry: IT
Job Type: Temporary
County or City: Ceredigion
Location: Aberystwyth
Map:
Salary: £15,727 pro rata

ICT Projects Assistant (Student Placement Scheme)
£15,727 pro rata

37 hours per week
Post for a period of 12 months


Closing date for receipt of applications: 2 July 2012
Date of interviews: 9 July 2012


Our employment package includes 27 days holidays, a final salary pension, family friendly policies, flexible working hours and reduced prices in the restaurant. The National Library of Wales is an equal opportunity employer.

Cynorthwy-ydd Prosiectau TGCh (Cynllun Lleoli Myfyrwyr)
£15,727 pro rata

37 awr yr wythnos
Swydd am gyfnod o 12 mis


Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 2 Gorffennaf 2012
Dyddiad cyfweliadau: 9 Gorffennaf 2012


Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 27 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Featured Employers

Popular Job Titles:

Popular Job Types:

Popular locations: Blaenau Gwent | Cardiff | Isle of Anglesey

Popular categories: Public Sector | Charity | Education (General) | Housing | Teaching (Primary)

©2012 All Wales Jobs. All rights reserved.
Powered by JobMount Job Board Software
Sign in
Candidate registration
Sign in
Employer registration